På grund av den stora efterfrågan av social-och försäkringsmedicinska översättningar planeras in regelbundna vidareutbildningar även inom denna terminologi.

För att utöka min kompetens i specialområdet skogsbruk och viltvård som redan genom flerårig utbildning på svenska språket i Sverige har absolverats går jag här i Tyskland ett ytterligare utbildningsprogram inom skogsbruk och viltvård på tyska som kommer att avslutas med ett statligt exame i juli 2020.