Priser

Det absoluta minimala priset är 0,45€ per så kallad normrad. Vid användning av minimumpriset sker beräkningen även på måltexten.

Önskas ett kostnadsförslag för en korrekturläsning, ett lektörsarbete eller en litterär översättning var god och ta kontakt med oss.

Särskilda överenskommelser som rabatter eller prisnedsättningar vid stora volumer, återkommande uppdrag eller liknande är möjliga inom alla tjänster.