Litterära översättningar

Fullvärdig medlem i VDÜ

VDÜ- förbundet tyskspråkiga översättare av litterära och vetenskapliga verk.

Litterära översättningar: Hantverk och konst av en helt annan art …

„En översättning är liksom originalet ett språkligt konstverk. Om den inte är det, är det ingen bra översättning. Att översätta är en sysselsättning där hantverk och konst förenas. Hantverket är en förutsättning att skaffa ett konstverk.“

Citat av Renate Schmidgall, född 1955 i Heilbronn.

Källa: Goethe-Institut Warschau April 2011/ Übersetzer im  Gespräch                 

https://www.goethe.de/ins/pl/de/kul/dos/ueb/ges/20554130.html (websidan kollad 2019-09-15).

Renate Schmidgall studerade slavistik och germanistik i Heidelberg. Hon är medarbetare på tyska Polen-institutet Darmstadt. Sedan 1996 är hon frilansöversättare. För hennes översättningar av nutidens polska prosa och lyrik fick hon 2001 Jane-Scatched-priset som utdelades av Ledig-Rowohlt-Stiftelsen. 2006 fick hon Europeiska översättarpriset av den tyska staden Offenburg. 2009 utdelades till henne Karl-Dedecius-priset. Renate Schmidgall lever i Darmstadt.

Översättning AGSLA/Peter Winkler

I litteraturens tjänst …

Angående  problemet av „texttrohet“ har en av de mer kända tyska litterära översättarna, Holger Fock, skrivit följande citater:

„Man kan det inte betona tillräckligt oftast: att översätta betyder ofrånkomligt förlust gentemot originalet. Där en förlust kan även vara en vinst och är beroende på texten.

För att vara trogen ett ord behövs inte mycket, för att vara trogen ett litterärt verk måste översättaren akta på tusentals saker, grammatik, stil, ton, musikaliska egenskaper av språket, rytm (likaså på ljudklang som på bilderna), talesätt, ordspråk, metafor, retoriska figurer o.s.v. Men även måste han utelämna och påhitta, han måste översätta subtexter och undertexter, luckor och tomrum, allting som står mellan raden …

Att översätta är följaktligen alltid även en interpretationsfråga. Eftersom litteraturen av ett annat språk måste inom det tyska språket bli först till litteraturen igen. Det handlar således inte om transport av innehållet, det handlar om transporten av den litterära dimensionen …

Citat från Holger Fock

Holger Fock, född 1958 i Ludwigsburg, studerade teatervetenskap, germanistik och filosofi, och översätter sedan 1983 fransk litteratur, bl.a. nutida författare som Cecile Waisbrot, Andrej Makine (båda tillsammans med Sabine Müller), Periie Michon och Antoine Volodine.

Översättning AGSLA/Peter Winkler

Källa: VDÜ-Verein deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V

https://zsue.de/wp-content/uploads/2012/04/UE-01_2012_gesamt.pdf (websidan kollad 2019-09-15).

„Ett hantverk, ungefär som läkekonsten …“

Citat från Kajsa Öberg Lindsten, etablerad svensk översättare av ryskspråkig litteratur och prismotagare för sin översättning av Svetlana  Aleksijevitis „Kriget har inget kvinnlig ansikte.

Källa: SVD KULTUR 9.oktober 2013

http://www.svd.se/kultur/det-kravs-mod-for-att-oversatta_8331052.svd (websidan kollad 2019-10-09)