Informationer runt Agslas tjänster

Agsla bjuder huvudsakligen på litterära översättningar, litterära korrekturläsningar och lektörsarbete, men även facköversättningar.

Önskas en litterär översättning ber jag om att presentera originalmanuset för att kunna erbjuda ett intressant pris.

Intressanta informationer runt litterära översättningar hittar ni under rubriken litterära översättningar uppe i menyn.

Korrekturläsningar och lektörsarbete av översatta litterära verk från svenska till tyska erbjuder jag också. För ett första kostnadsförslag ber jag om att åtminstone skicka några provsidor av översättningen antingen via mail eller post.

Skulle det finnas intresse att låta utföra facköversättningar, proofreading eller transkriptioner är du välkommen också. Jag erbjuder dessa arbeten även till ganska attraktiva priser, varvid även här kompetens, kvalité  och noggranhet står i fokus.

Avslutningsvis tackar jag för intresset!