Facköversättningar

FULLVÄRDIG MEDLEM I SVENSKA FACKÖVERSÄTTARFÖRENINGEN

Jag jobbar företrädesvis med följande textbearbetningsprogramm: PDF-EDITING, PAPYRUS, MICROSOFT-OFFICE-WORD OCH ANDRA VANLIGA OFFICEPROGRAMM

CAT-tools: TRADOS, WORDFAST OCH ACROSS

Ordräknare: ANYCOUNT

Specialiserade facköversättningsområden: VÅRD OCH MEDICIN (patologi, onkologi, ögonsjukdomar,ortopädi, autoimmunsjukdomar, social- och försäkringsmedicinska ämnen NATIONELL OCH INTERNATIONELL TRANSPORT OCH LOGISTIK, SPORTVAPENTEKNIK (reklambroschyrer, reservdelslistor, manualer …) JAKT (arrenden, lagstiftningen, tillstånd …) LIVSMEDELOMRÅDE, BAGERI- OCH KONDITORITEKNIKEN SAMT VERKSAMHET

Flera andra kunskaper, översättningserfarenheter och intressen: BOKFÖRING, SKATTEVERKSAMHET OCH AFFÄRSVERKSAMHET, IMMOBILIER, MOTORCYKELTEKNIK, BILTEKNIK, REKLAM OCH FÖRETAGSPRESENTATION, KENNEL (JAKT- OCH SÄLLSKAPSHUNDAR), BOTANIK, LAGAR OCH STADGAR, TOURISMUS, MEDIA, IDROTT, FRITID OCH KULTUR, ÄVEN JOURNALISTIK … Ytterligare intresser, kunskaper och inforemationer finns hos min profil vid proz.com.

https://www.proz.com/translator/1450315