Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Datainformationer som kan kopplas till enskilda personer (i efterföljande texten bara kallad ”personuppgifter”) kommer att förarbetas/användas av oss bara inom omfattningen av behovet samt för att upprätthålla en funktionsduglig och användarvänlig internetpresentation, inkluderande dess innehåll och erbjudna tjänster som kan relateras till innehållet.

Enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 Artikel 4, Avsnitt 1, dataskyddsförordningen (i efterföljande texten bara kallad ”GDPR”) gäller som ”förarbetning/användning” varje, med eller utan hjälp av automatiserade förfaringssätt, genomförd process eller sådana processföljder som t.ex. att registrera, sortera, organisera, spara, förändra, använda personuppgifter samt att offentliggöra, ställa till förfogande, sprida och lämna personuppgifter vidare till andra eller göra en koppling i sammanhang med personuppgifter som t.ex. att föra statistik, det samma gäller att rensa och gallra sådana personuppgifter.

Med denna dataskyddspolicy informeras framförallt över sättet och omfattningen, ändamålet, varaktighet och rättsprinciper av förarbetning/användning av personuppgifter förutsatt att vi antingen ensam eller gemensam med andra bestämmer över ändamålet eller metoden av användning och förarbetning. Även informerar vi i efterföljande texten om våra externa komponenter som kommer till insats för att förenkla optimeringsändamålet samt ökar kvalitén för nyttjandet av webbsidan förutsatt att en tredje part följaktligen förarbetar personuppgifter under deras eget ansvar.

 

Vår dataskyddspolicy är indelad i följande delar:

1. Informationer över oss som är ansvariga.

2. Rättigheter av användarna/besökare av webbsidan.

3. Informationer som handlar om förarbetning/användning av personuppgifter.

 

1. Informationer över oss som är ansvariga

Den ansvarige personen i dataskyddsrättslig mening är:

Peter Winkler

Birkenstr.53

61169 Friedberg

Tyskland

Telefon: +46(0)70-2321106 /+ 49(0)162-6378046

E-mail: info@agsla.eu

 

2. Rättigheter av användarna/besökare av webbsidan

Med hänvisning till den efterföljande beskrivna förarbetningen/användningen av personuppgifterna har användarna/besökare

  • rätt på bekräftelse att beträffande personuppgifter som blir förarbetade eller använda, rätt på upplysning över dessa personuppgifter som användas/förarbetas samt rätt på ytterligare informationer över användningen/förarbetningen och på kopior av personuppgifter (jfr även Artikel 15 GDPR);
  • rätt på rättelse eller komplettering oriktiga liksom ofullständiga personuppgifter (jfr även Artikel 16 GDPR);
  • rätt på en omedelbar rensning/gallring av beträffande personuppgifter (jfr även Artikel 17 GDPR) som kan relateras till dig som person, eller, alternativt, rätt på inskränkning av förarbetning enligt utsträckningen av artikel 18 GDPR, så länge en ytterligare förarbetning/användning enligt Artikel 3 GDPR är nödvändig;
  • rätt på bevarande av beträffande personuppgifter och rätt på upplysning över dessa personuppgifter samt på överföring av dessa uppgifter till andra ansvariga (jfr även Artikel 20 GDPR);
  • rätt på klagomål gentemot uppsiktsmyndigheter såvida ni har uppfattningen att personuppgifternas användning/förarbetning bryter mot dataskyddsrättsliga bestämmelser (jfr även Artikel 77 GDPR).

Dessutom har den ansvariga personen förpliktelsen att informera alla som ta emot personuppgifterna om alla rättelser av personuppgifter eller om varje rensning/gallring av personuppgifter eller inskränkningen av hanteringen av personuppgifter som äger rum inom omfattningen av Artikel 16,17 och 18 GDPR. Denna förpliktelse består inte om upplysningen är omöjligt att genomföra eller är förknippad med oskäliga kostnader. Oavsett detta har användarna/besökare av webbsidan rätt på upplysning vem det är som ta del av dessa personliga personuppgifter.

Likaså har användarna/besökare av webbsidan enligt Artikel 21 GDPR rätt på invändning att deras personuppgifter förarbetas/används så länge personuppgifterna genom den ansvariga personen  enligt villkor av Artikel 6, punkt 1 litt. f) GDPR blir förarbetade/använda, inte minst är invändningarna tillåten när personuppgifterna förarbetas/används med syfte att bli nyttjade för reklam.

 

 3. Informationer som handlar om förarbetning av personuppgifter.

De personuppgifter som vid besöket av webbsidan förarbetas/används kommer att rensas och gallras så fort syftet med bevarandet bortfaller, det gäller endast om gallringen av personuppgifterna inte strider mot förpliktelsen till datalagring och om det inte är nödvändigt att upplysa om enstaka sätt hur vi förarbetar/använder personuppgifterna.

 

Serverdata

På grund av tekniska skäl framförallt för att säkerställa en säker och stabil webbpresentation kommer personuppgifterna att överföras genom er internetbrowser till oss liksom vår webspace-provider. Med dessa så kallade server-logfiles uppförs bl.a. internetbrowsers typ och version, operativsystemet, den aktuella internetsidan som ni har varit inne på innan ni valde att gå in på vår webbsida (referrer URL) samt internetsidorna som ni besöker inom vår webbpresentation, även datum och klockslag blir registrerade när ni söker tillgång till vår webbsida samt IP-adressen från datamaskinen som ni kommer att öppna vår webbsida ifrån.

Dessa uppförda data kommer att sparas tillfällig, men inte tillsammans med eventuella andra personliga uppgifter.

Denna förvarande äger rum inom omfattningen av Artikel 6, Avsnitt 1 litt. f) GDPR. Vårt befogade intresse ligger i förbättringen, stabiliteten, funktionaliteten och säkerheten av webbpresentationen.

Dessa personuppgifter kommer senast efter sju dagar att rensas/gallras förutsatt att det inte är nödvändigt att tillsvidare förvarar dem för bevisföring. I annat fall kommer datauppgifterna att uteslutas helt eller delvis från bortrensning/gallring tills en eventuell händelse har utretts.

 

Kontaktmöjligheter

Såvida ni via kontaktformulär eller e-mail tar kontakt med oss kommer era personuppgifter som ni lämnar till oss att användas. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna bearbeta och tar hand om ärendet – utan att tillhandahålla dessa uppgifter kan vi inte ta hand om det eller bara i begränsad utsträckning.

Rättsnorm för denna förarbetning är Artikel 6, Avsnitt 1 litt. b) GDPR.

Personuppgifterna kommer att rensas/gallras såvida vi har kunnat ta hand om ärendet i hela utsträckningen och gallringen strider inte mot lagen för datalagringen som t.ex. vid en senare kontraktsskrivning mellan ni som kund och AGSLA.

 

Google Analytics/datatrafiksanalyser

Denna webbpresentation använder ”inte” Google Analytics eller liknande trackingtools för att göra en datatrafiksanalys.

Denna dataskyddspolicy baserar på den tyskspråkiga versionen, kallad DGSVO, och är motsvarigheten av GDPR och som kan läsas under rubriken Datenschutz på  https://www.agsla.eu/datenschutz/. Det är en användbar tysk mönster-dataskyddspolicy av advokatbyrån Weiß & Partner, Katharinenstraße 16, 73728, Esslingen, Baden-Württemberg, Tyskland.

Den tyska dataskyddspolicyn har översatts av Peter Winkler från tyska till svenska.