Last Updated on 2021-12-19 by admin

Jag älskar naturen!

Det har jag redan gjort i Sverige under mina 16 år i landet. Jag är vid sidan om mitt yrke och passion som översättare även utbildad jägare som har absolverat två jägarexamen, svenska och tyska jägarexamen … Jakt är helt enkelt ett viktigt åtgärd som ingår i naturvård, det handlar inte alls bara om att döda ett djur och har det som hobby. Den som sysselsätter sig objektivt och utan fördomar med jakt och utan att ideologin tar över mer än förståndet kommer inse att jakten är en del av naturvård. Således vill jag med den här bidragssidan försöka enkelt belysa olika åtgärder inom naturvården problematiska men även intressanta positiva utvecklingar. Även diskussionerna om vargen är en viktigt del av det, eftersom den tar alltmer fart i det svenska och tyska samhället och drar isär den …

Det andra skälet med sådana bidrag och artiklar ska visa mina språkkunskaper och översättningskompetenser även inom speciella ärenden. Att man kan lita på mina språk-och översättnigskunskaper …

Senare kommer en del eller de flesta naturinriktade bidrag att finnas på en egen hemsida för naturvård och jakt eftersom på långt sikt passar de bättre där än på en hemsida för översättningsverksamheter. Den jakt- och naturvårdsinriktade hemsida kommer vara då vara tvåspråkig: svenska och tyska. På hemsidan med fokus på naturvård och jakt kommer senare även svenskspråkiga tyska vapenmanualer att finnas där som jag har översatt från tyska till svenska och finns aktuellt under rubriken „översättningsexempel-downloads“ och kan laddas ner gratis för bruk …

Tack för att du är intresserad av att läsa vidare …


Nedan finns nu flera bidrag som handlar om vargen eftersom den verkar göra alltmer problem även i Tyskland …

Varg angriper hjortkalv omedelbart vid kostallet

I länet runt Lüchow-Dannenberg i Tyskland har för första gången en varg jagat en hjortkalv omedelbart vid ett öppet kostall och rivit den. Bonden är nu rädd för att vargen kommer snart även in i stallet.

Lördag, den 08 december har en varg i Gedelitz, i Lüchow- Dannenberg (delstaten Niedersachsen) rivit hjortkalven på betesmarken som finns på gården vid stallet. Bonden Eike Martens hade fått se händelsen och jagat bort vargen. Han hann plocka fram mobilen och filmade vargen på flykt. Kalven låg direkt vid stallet och observerades nyfiken av korna.

Bonden Martens pratar i videon om en ”skrämmande” situation: ”Jagar vargen vid stallet kommer den även snart att jaga inne i det. Byggnaden är ju öppet dygnet runt,”, säger han. Han hade observerat redan oftast vargar i stallets närhet. I Lüchow-Dannenberg finns det minst tre flockar vargar.

Eventuella åtgärder som klassiska vargskyddsåtgärder ser han kritiskt på. Korna har tillgång på 35 ha betesmarker, där står kor deras tillstånd man kallar sinläggningen och sinperioden. Man skulle vara tvungen att sätta upp vargsäkra staket runt betesmarker. Bonden frågar sig vem som ska betala för det och kontrollera hela tiden staketet och betesmarker.

Källa: https://www.topagrar.com/mediathek/videos/rind/wolf-reisst-rotwildkalb-direkt-am-kuhstall-12763885.htmlFör många vargar: Tysk vargutredare meddelar sin avgång.

Rivna får och ponnyhästar, avgång av vargutredaren – i Tyskland i delstaten Niedersachsen närmare bestämt i länsområdet Cuxhaven går vargsituationen över styr …

Vargutredaren i länsområdet Cuxhaven, Hermann Kück, med mångårig bakgrund som vargutredare förklarade för den tyska radiosändaren NDR sin avgång från och med den 30. november 2021. Skälet är bagatelliseringen av faran för den allmänna befolkningen som vargen utgör. ”Mer än 350 vargar bara i delstaten Niedersachsen, mer än 30 vargar i området runt Cuxhaven finns att kartlägga. Närvaron av vargar tilltar, även övergrepp i närheten av byar. Två övergrepp på ponnyhästar med dramatiska bilder har påverkat min återhållsamhet – och även min vilja att bagatellisera vargar  för barnen som pedagogiskt meningsfull, så som jag gjorde det de senaste åren utan skepsis.  Jag iakttar förstärkt folkets oro. De ställer många frågor. Min telefon ringer nästan hela tiden, inte alla kan jag ger en rådgivning med övertygelse”, meddelade han till radiosändaren Nord 24.

Det måste göras något åt det där …

Med avgången ska han ruska vaken befolkningen: Den före detta vargutredaren vill inte offentligheten står till svars när någon gång en människa har blivit skadat av en varg.  Dessutom berättade den före detta vargutredaren för radiosändaren NDR att det finns bara i sitt eget jaktrevir 30 vargar. ”För många”, säger han. Hermann Kück utöver kritik och kräver äntligen svar från politikern. Han har växande tvivel på vargpolitiken och kommer att förklara personligen sin avgång per videosamtal för den socialdemokratiska miljöministern Olaf Lies (SPD).