AGSLA fick uppdraget att översätta Ronnie Hellströms autobiografi. En livshistoria var det som Ronnie började låta skriva med hjälp av Ghostwritern Tore S.Börjesson och publicera den först i Sverige och senare i Tyskland som översättning i samarbete med idrottsförlaget i Västerås AB och AGSLA …