Agenda

Tanken är att bjuda på kompetenta och anspråksfulla facköversättningar och korrekturläsningar …

Tanken är att bjuda på kompetenta, passionerade litterära översättningar från svenska till tyska